Potenciométer vagy potenciométer használata

A potenciométer számos alkalmazási területe van, de itt egy potenciométer három fő felhasználását tárgyaljuk. Ezek
1. Az elemcellák emf-jének összehasonlítása egy szabványos cellával.
2. Az elemcellák belső ellenállásának mérése.
3. A feszültség mérése egy áramkör ágán.

Az elemcellák EMF-jének összehasonlítása

A potenciométer egyik fő felhasználása azhasonlítsa össze az egyik elem cellájának emf-jét egy standard akkumulátorral. Vegyünk egy cellát, amelynek emfét egy standard cellához kell hasonlítani. A cella pozitív kapcsa és a standard cella azonos csatlakozója a potenciométer ellenállás rögzített végével van összekapcsolva. Mindkét sejt negatív vége a galvanométerrel egy kétirányú kapcsolóval van összekapcsolva. A galvanométer másik vége az ellenállás csúszó érintkezőjéhez van csatlakoztatva. Most az ellenállás csúszó érintkezőjének beállításával megállapítható, hogy a galvanométer null-elhajlása az első cellára vonatkozik a skála L hosszában. Miután a kétirányú kapcsolót a második cellára helyezte, majd a csúszóérintkező beállításával megállapítható, hogy a galvanométer null-elhajlása az adott cellára L1 a skálán. Az első cella egy standard sejt, emf pedig E. A második sejt egy ismeretlen sejt, amelynek emf E1. Most, mint egy fenti magyarázat, írhatunk


Mivel a standard sejt emfje ismert, ezért az ismeretlen sejt emf-je könnyen meghatározható.
potenciométer használata

Az elemcellák belső ellenállásának mérése

Ebben a folyamatban egy akkumulátor van csatlakoztatvaa potenciométer ellenállását egy galvanométeren keresztül, az alábbi ábrán látható módon. Egy ismert értékű R ellenállás egy kapcsolón keresztül csatlakozik az akkumulátoron keresztül. Először nyitva tartjuk a kapcsolót, és állítsuk be a potenciométer ellenállás csúszóérintkezőjét, hogy a galvanométer nulla legyen. Miután a galvanométer nulla pontot mutat a nullpontjától, a csúszó érintkező csúcs pozícióját az ellenállás skála mentén vesszük. Mondd, hogy ez L1.

Most kapcsoljuk be. Ebben az állapotban a keringető áram áramlik át az akkumulátorcellán és az ellenálláson (R). Ennek eredményeképpen a belső ellenállás miatt az akkumulátorban feszültségesés következik be. Tehát most az akkumulátor cella feszültsége egy kicsit kisebb lenne, mint a cella nyitott áram feszültsége vagy emfje. Most ismét állítjuk be a tranzisztor csúszóérintkezőjét, hogy nulla legyen a galvanométeráram, és ha a nulla lesz, ami nulla elhajlás van feltüntetve a galvanométerben, akkor a csúszóérintkező csúcs pozícióját az ellenállási skálán vesszük, és azt mondjuk, hogy L2.

Az akkumulátor cella belső ellenállását az alábbi képlet segítségével lehet kideríteni.

25157-1
Ahol r az akkumulátor cella belső ellenállása.

a cellák belső ellenállásának mérése potenciométerrel

Feszültség mérése potenciométerrel

A feszültség mérésének elve az aEgy áramkör ága egy potenciométer segítségével szintén egyszerű. Itt először meg kell állítanunk a reosztátot, hogy az ellenálláson átáramló áramot úgy állítsuk be, hogy az az ellenállás egy egységnyi hosszára specifikus feszültségesést okozjon. Most az ág egyik végét az ellenállás elejéhez kell csatlakoztatni, a másik vége pedig az ellenállás csúszó érintkezőjéhez egy galvanométeren keresztül kapcsolódik. Most el kell csúsztatnunk az ellenállás csúszó érintkezőjét, amíg a galvanométer nulla elhajlást nem mutat. Amikor a galvanométer nulla állapotba kerül, az ellenállási skálán a csúszóérintkező csúcsának helyzetét kell elolvasnunk, és ennek megfelelően megállapíthatjuk a feszültséget az áramkör ágán, mivel már beállítottuk a feszültséget egy egységnyi hosszúságra az ellenállás.

feszültség mérése potenciométerrel

Hozzászólások
Hozzászólni